5G aliance

Vstříc vysokorychlostní budoucnosti

5G aliance je společná platforma pro podporu mobilních sítí a služeb 5. generace vycházející ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Z důvodu charakteru a komplexnosti implementace a rozvoje sítí 5G ji tvoří zástupci ze soukromé, veřejné i akademické sféry.

Výhody pro každého

Věříme, že vysokorychlostní připojení má být přístupné všem bez rozdílu. Pracujeme na projektu, který pokryje i ta nejzapadlejší místa v České republice.

Rychlost nové generace

Pokrytí 5G přináší zcela novou úroveň rychlosti a efektivity připojení. Jedná se o minimálně latentní pokrytí s minimem ztrát.

Všestranné využití

Fenomén 5G má co nabídnout v průmyslu, medicíně i školství. Nebo co teprve smart cities? A tím výčet zdaleka nekončí.

Naše cíle

Podpora rozvoje 5G sítí a služeb v ČR

Vytváření vhodných podmínek pro maximální využití synergií fixních i mobilních sítí

Koordinace a vytváření podmínek pro efektivní spolupráci státní správy s hráči na trhu (tj. komerční sféra, města, obce a regiony, akademická sféra, atd.) pro rozvoj sítí 5G

 Identifikace překážek a problémů, které omezují zavádění a využívání sítí 5G

Návrhy opatření na eliminaci negativních jevů omezujících rozvoj sítí 5G a na nich postavených moderních službách a aplikací

Řídící výbor 5G aliance tvoří zástupci:

 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva pro místní rozvoj
 • Ministerstva vnitra
 • Českého telekomunikačního úřadu
 • Asociace provozovatelů mobilních sítí
 • průmyslu z oblasti elektronických komunikací (zástupce za velké podniky a zástupce za malé a střední podniky)
 • akademického sektoru
 • Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Hospodářské komory
 • Svazu průmyslu a dopravy
 • Svazu měst a obcí
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Co je 5G?

Nová generace mobilních sítí. Navazuje na předchozí generace sítí 3G (přinesla rozšíření internetu do mobilu a vedla k rozmachu smartphonů) a 4G (nabídla mnohem rychlejší přenos dat a umožnila například sledovat streamovaná videa na cestách).

Bezdrátová technologie 5G poskytuje vyšší špičkové datové rychlosti v řádech až Gbps, velmi nízkou latenci, větší spolehlivost, masivní síťovou kapacitu a komfortnější prostředí pro uživatele. Vyšší výkon a zvýšená účinnost přinášejí nové příležitosti a propojují nová průmyslová odvětví.

Pro názornost: Na mobilním telefonu nebo bezdrátově připojeném počítači pro některé aplikace oceníte rychlost stahování. Autonomní automobil napojený na chytré město s internetem řízenou dopravou zase vyžaduje superrychlou a spolehlivou odezvu (tedy velmi nízkou latenci), protože tady je prioritní rychlost a spolehlivost komunikace, ne přenos velkých objemů dat.

Vcházíme do nové éry připojení a digitalizace

Co 5G přináší?

VYSOKÁ RYCHLOST

5G nabízí především prostor pro nové aplikace založené na jeho přednostech, zejména nízké latenci přenosu. Díky tomu umožňuje například plynulé sledování kvalitního videa, užití inovativních služeb včetně virtuální a rozšířené reality.

SPOLEHLIVOST

Moderní síť budou moci využívat aplikace v telemedicíně včetně dálkového monitoringu a diagnostiky. Díky spolehlivosti spojení a nízké odezvě bude ale rovněž umožněno využití v chirurgických zákrocích na dálku.

VÝPOČETNÍ KAPACITA

Díky nové architektuře sítí a užití silné výpočetní kapacity na jejich koncových bodech 5G přináší možnost užití v rámci průmyslu 4.0 a sektoru automotive.

ONLINE MONITORING

5G sítě mohou propojit velké množství komunikačních zařízení najednou, a to od těch největších (severy, PC, notebooky, mobily) až po ty nejmenší s nízkou spotřebou energie a komunikace (internet věcí) a přinášejí tak příležitost monitorovat pomocí různých senzorů téměř on-line kvalitu našeho životního prostředí (kvalitu vzduchu, půdy, vody).

PROPOJENÍ SÍTĚ

Pomocí husté sítě propojených senzorů a dostatečného množství nasbíraných dat přinášejí tyto sítě příležitost užití analytických nástrojů pro zpracování dat za účelem efektivnějšího využívání přírodních zdrojů či řízení různých procesů.

Aktuality

11. 11. 2022

4. 10. 2022

1. 10. 2022

6. 9. 2022

31. 3. 2022

28. 2. 2022

15. 2. 2022

20. 12. 2021

9. 6. 2021

31. 3. 2021

5. 3. 2021

5. 3. 2021

7. 12. 2020

27. 11. 2020

9. 10. 2020

9. 9. 2020

17. 8. 2020

4. 8. 2020

Jak to funguje?

Bezdrátový přenos probíhá pomocí vysokofrekvenčních rádiových (RF) vln a specifické modulace signálu. 5G používá hustou síť velkých, středních a „malých buněk“ antén o velikosti batohu. Tyto 5G antény, které jsou navrženy tak, aby splňovaly hygienické limity záření, jsou instalovány do prostředí (stožáry, střechy a pouliční lampy), aby co nejméně rušily okolí.

Příklady použití

Sítě 5G přinášejí příležitosti v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, školství a dalších služeb měst a obcí směrem k občanům.  V rámci testování technologie byla  vybrána pětice měst z České republiky (Karlovy Vary, Bílina, Plzeň, Jeseník, Ústí nad Labem), která se svými projekty zahájila přípravné kroky k realizaci experimentálních aplikací využívající předností 5G technologie. A které to jsou? 

ZDRAVOTNICTVÍ

V oblasti zdravotnictví je to například modernizace aplikace Záchranka či telemedicína, která je postavena na spolehlivém spojení s nízkou dobou odezvy. U aplikace Záchranka jde především o lepší a větší využití kmitočtového pásma pro video streamy a kvalitu těchto streamů, aby zdravotník mohl na dálku rychleji a lépe či přesněji pomoci zraněnému. U telemedicíny půjde jak o dálkový monitoring tak o dálkově prováděné chirurgické zákroky pomocí specialistů na určitou oblast medicíny. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ, BEZPEČNOST

V oblastech ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti obyvatelstva mají velký potenciál 5G aplikace, které využívají propojení velkého množství senzorů a výpočetní techniky, kde se zpracovávají data o kvalitě ovzduší, vody a dalších životně důležitých zdrojů. Budoucí chytrá města využívající tyto aplikace přinesou zlepšení životního prostředí, společně s on-line daty z dopravy zvýší její kvalitu a dostupnost včetně parkování a celkové mobility. Společně s instalací chytrého venkovního osvětlení napojeného na sítě 5G přinesou energetickou úsporu a zvýší bezpečnost obyvatel. Města budou velice atraktivní i pro návštěvníky a společně s rozvojem 5G aplikací virtuálních průvodců nabídkou turistům novou dimenzi kulturního zážitku.

ŠKOLSTVÍ

5G sítě budou hrát také významnou roli ve školství. Již nyní vidíme, jak probíhá distanční vzdělávání dětí a mládeže v době koronovavirové krize. 5G sítě umožní toto vzdělávání posunout na vyšší úroveň spočívající mimo jiné ve využívání virtuální a rozšířené reality. Například gymnázium v Jeseníku plánuje testovat 5G pro účely programování autonomního chování robotů při úlohách, kdy musí být roboti schopni spolupráce, interakce a reagovat na nenadálé podněty.

STRATEGICKÁ VIZE

Vláda letos schválila strategickou vizi týkající se 5G sítí. Jedná se o ucelený dokument, který popisuje, kudy se Česká republika bude ubírat v následujícím období v oblasti mobilních elektronických komunikací.

Poslechněte si

Soutěž NEJ Inovátor 5G

5Gthon – Záznam z konference

Seminář ke kybernetické bezpečnosti 5G sítí

Kulatý stůl

Zdeněk HavelkaLukáš KousalMiroslav MinaříkPetr Vítek

Rozhovor s Petrem Očkem na národním stánku

5G sítě a jejich aplikace v mediích

Petr Vítek, Miroslav Minařík

Smart factory

Václav Švub
ABB

Kybernetická bezpečnost 5G sítí

Petr Procházka
NÚKIB

5G kampusová síť, její aplikace a bezpečná komunikace v kvantové éře

Miroslav Vozňák
VŠB-Technická univerzita Ostrava

O 5G sítích v České republice

Petr Očko
náměstek pro sekci digitalizace a inovací

5G sítě už v ČR jsou, obavy nejsou na místě

Petr Očko
náměstek pro sekci digitalizace a inovací

Zdravotní rizika 5G sítí

Lukáš Jelínek
katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT

Workshop na TUL 2023

„Jak na 5G digitální sítě“

5Gthon | Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities

Cena průmyslu 4.0 – druhý ročník

Jan HiršJiří HoloubekTomáš Verner

Seminář „5G Průmysl 4.0 & Smart Cities“

GT Talks: 5G, průmysl 4.0 a digitální továrna 2.0

Petr Ocko, Zbynek Bolcek

5G & Průmysl 4.0

Jiří Holoubek, Petr Vítek

Anténní technologie 5G sítí

Petr Marvan
T-mobile designér 5G sítí

UniLab – platforma pro vývoj a testování zařízení v mobilních sítích 5G+

Pavel Mašek
VUT Brno

5G sítě pro digitální továrny

Jiří Holoubek
prezident Elektrotechnické asociace ČR

5G – cesta ke Smart Cities

Odborná debata
Online

Měření 5G antén

Jan Vrba
katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT

Zavádění 5G sítí

Petr Očko
náměstek pro sekci digitalizace a inovací

Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

5G průmyslové sítě?

Často kladené otázky

Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví?

Nepředstavují. Na některých plánovaných kmitočtech po dlouhá desetiletí bylo přenášeno TV vysílání a žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán. Přesto se veřejným prostorem šíří celá řada fake news a hoaxů. Mobilní a bezdrátové technologie jsou všudypřítomným rysem moderního života. Nebezpečí negativního vlivu 5G sítí na lidské zdraví nebylo zjištěno.

Kde se 5G bude používat?

Obecně lze říci, že 5G se používá ve třech hlavních druzích připojených služeb, včetně rozšířeného mobilního širokopásmového připojení, kritických komunikací a masivního internetu. Prostředí 5G představuje příležitosti pro rozvoj nových aplikací, které jsou dnes prozatím neznámé.

Jak rychlá je 5G síť?

5G je navržena tak, aby poskytovala špičkové datové rychlosti až 20 Gbps. Ale 5G je mnohem víc než jen o rychlosti. Kromě vyšších špičkových datových toků je 5G navržena tak, aby poskytovala mnohem větší kapacitu sítě rozšířením do nového spektra, jako je mmWave.

Potřebuji nový telefon, pokud chci 5G?

Budou vyžadována nová zařízení. To zahrnuje mobilní telefony a další mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré hodinky.
Zařízení 4G budou i nadále fungovat. Očekává se, že mobilní operátoři budou udržovat své 4G sítě, i když investují do nasazení 5G. Pokud je vaše mobilní zařízení starší než několik let, může se jednat o zařízení 3G. 

Je nyní k dispozici 5G?

Ano, 5G je již dnes k dispozici a globální operátoři začali na začátku roku 2019 zavádět nové sítě 5G. Očekává se, že mobilní sítě 5G budou v mnoha zemích k dispozici již během roku 2020. Také všichni hlavní výrobci telefonů přicházejí na trh s 5G telefony. A brzy bude mít přístup k 5G ještě více lidí.

Slyšel jsem, že 5G způsobuje COVID-19. Je to pravda?

Ne. Zprávy o tom, že sítě 5G nějak souvisí s koronavirem, jsou nepodloženými fámami. Je vědecky nemožné, aby radiofrekvenční vlny na jakékoli frekvenci vytvořily virus, včetně rádiových vln používaných k poskytování 5G. Ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), Dr. Anthony Fauci, a ředitel britské Národní zdravotní služby (NHS), prof. Stephen Powis, tyto zprávy a teorie označují za naprosté nesmysly.

Partneři 5G aliance

Loga